Droga św. Jakuba, prowadząca do grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, jest jednym z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych w Europie. Św. Jakub Starszy był apostołem Jezusa Chrystusa, bratem Jana Ewangelisty, pierwszym biskupem Jerozolimy i męczennikiem. Został ścięty przez Heroda Agryppę I w 44 r. n.e.

Obecnie w całej Europie znajduje się sieć długich szlaków pieszych i rowerowych. Są to z reguły stare, główne osie komunikacyjne, wykorzystywane przez pielgrzymów już w średniowieczu, które właśnie ożywają na nowo. Na ogół są to drogi boczne, ciche, śródleśne przeznaczone dla  indywidualnego pielgrzyma – turysty lub małych grup bez względu na wyznanie i narodowość. Od 1987 r. drogi pielgrzymek Jakubowych zaliczane są do Europejskich Szlaków Kulturowych, stanowiąc tym samym symbol europejskiej tożsamości. Prowadzą przez najróżniejsze obszary kultur, dziewiczą naturę i miejsca o znaczeniu historycznym. Zatem celem pielgrzymek jest nie tylko aspekt duchowy, lecz także odkrywanie wspólnego dziedzictwa Europy, ukazywanie bogactwa kulturowego naszego kontynentu.

Zachodniopomorska Droga św. Jakuba prowadzi ze Słubic do Świnoujścia. Zatem szlak biegnie również przez naszą gminę:  z Goleniowa do Komarowa,następnie drogą polną do Borzysławca, Lubczyny i dalej przez Czarną Łąkę, Pucice, Załom do Szczecina.

 

droga-jakubowa-polska

 

Główne cele projektu:

  • reaktywacja historycznych szlaków w obszarze transgranicznym pomorza wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych
  • przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów
  • włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk
  • podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu
  • zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga:kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna
  • promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze