Triduum Paschalne


Najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Zmartwychwstanie Jezusa
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wielki Piątek 2021 Jezys Chrystus leży w grobie
Wielki Piątek
Wielki Czwartek 2021 Pan Jezus w ciemnicy
Wielki Czwartek