100. rocznica urodzin Papieża Polaka – Jana Pawła II

18 maja 2020 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Polaka, który w 1978 roku został papieżem.

Zdjęcie papieża Jana Pawła II

Modlitwa Jana Pawła II:

Duchu Święty, proszę Cię:

o dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością,

o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Amen